Dohledový systém

Vzhledem k rostoucímu počtu koncových zařízení jsme za účelem zajištění kvality služeb a prevenci problému s výpadky vytvořili dohledový systém.

Ten zajišťuje aktivní dohled a kontrolu koncových zařízení, pravidelné zálohování a historii servisních zásahů.

Spolufinancováno Královehradeckým krajem