Nový web

Dnes jsme spustili nový web, který bude in formovat o novinkách a vývoji systému IoTian a zároveň bude sloužit jako brána pro vzdálený přístup pro uživatele.